Uppsala vill bli europeisk kulturhuvudstad 2029

Uppsala kommun tar fram en ansökan om att bli europeisk kulturhuvudstad 2029. Med kultur som kraft ska vi bygga ett mer ​hållbart samhälle, där invånarna är delaktiga i omställningen.

Ett kulturhuvudstadsår är ett projekt som samlar människor, företag och organisationer runt ett gemensamt mål. Därför är det ett kraftfullt verktyg och en katalysator för många processer.

Uppsalas kulturhuvudstadsår behöver handla om det som idag sker och växer fram i staden, i och mellan husen. Det ska hjälpa till att besvara de utmaningar vi faktiskt står inför: Hur lever vi med lust och syfte i svåra tider? Hur bor, bygger och konsumerar vi för att möta klimatförändringarna? Hur motverkar vi segregation, ojämlikhet och splittring för att hålla ihop samhället? Hur skapar vi plats och goda förutsättningar för kultur i framtidens hållbara stad?

Ett kulturhuvudstadsår sätter kulturens roll och funktion i fokus. Det kräver att många olika samhällsaktörer krokar arm och går mot ett gemensamt mål. Det är ett långsiktigt utvecklingsprojekt med målet att Uppsala ska bli en mer hållbar, mångfacetterad och kulturrik kommun för alla. En stad och kommun som alla Uppsalabor kan vara stolta över.

Kulturhuvudstadsåret ska låta kulturen ta en tydlig plats när staden växer med målet att skapa långsiktiga effekter. Genom att arbeta med kultur kan vi utforska och utmana hur vi bygger och bor i en värld med begränsade resurser och sköra naturvärden.

Med kultur som verktyg kan vi få syn på viljor och behov och låta fler komma till tals. Genom att samverka på nya sätt kan vi hitta lösningar som vi inte tidigare sett och får mycket mer att hända.

Målet är en stad med en stark kreativ mylla där man både kan och vill delta aktivt i samhällslivet och sin livsmiljö. En attraktiv, tillåtande och spännande stad.

Uppdaterad: