Aktuella projekt

Inom arbetet med Uppsalas ansökan pågår många olika projekt och här ser du några. Målet är att allt som görs inom projektet ska skapa långsiktigt värde oavsett om Uppsala vinner eller ej.

Brunnslockspoesi har kommit till Uppsala

I början av 2023 placerades ett antal nya brunnslock ut runtom i Uppsala. Det speciella med dessa är en dikt i locket, ingjuten i järnet. Det är en del i projektet Brunnslockspoesi, som startade i Göteborg och idag finns från Umeå i norr till Malmö i söder. Dikten på årets lock är skriven av Uppsalapoeten Miriam Naraghi.

Brunnslock med dikt

I Uppsala är Brunnslockspoesi ett samarbete mellan kulturhuvudstadsprojektet, Bibliotek Uppsala och Gatu- och samhällsmiljönämnden. Det visar inte bara att kultur kan ta plats på fler platser än man oftast tänker sig, utan även att samarbeten mellan olika delar leder till nya möten, tankar och effekter.

Uppsala deltar i Eurocities Culture Forum

I september besökte Uppsala kommun staden Lille i Frankrike för att delta i Eurocities kulturforum där bland annat frågor om kulturens roll inom hållbar utveckling diskuterades.

Samarbetet med Eurocities är en möjlighet för europeiska kulturstäder att utbyta erfarenheter, inspireras av varandra och tillsammans bana vägen mot våra gemensamma mål om klimatneutrala städer med stor attraktionskraft, ett blomstrande kulturliv och en stark kreativ sektor i Europa.

Årets möte resulterade i ett gemensamt åtagande, ett så kallat Call to Action med syfte att göra kultursektorn mer hållbar - både ekologiskt och socialt.

Läs om Eurocities-nätverket.

 

Uppsala kommuns kulturbidrag

Varje år delar kulturnämnden i Uppsala kommuns ut stöd och bidrag till förenings- och kulturlivet. För stöden som utlystes 2022 infördes en särskild prioritering för att skapa fler möjligheter för kulturlivet att delta i processen fram till 2029. 

Ett femtiotal ansökningar kom in på temat Between the Lines och kulturhuvudstadsprojektet. Kulturnämnden fattar beslut om tilldelning av stöd och bidrag till kultursektorn under december 2022 och januari 2023.

 

Kontakter i Kaunas

Nära kontakter med tidigare kulturhuvudstäder skapar förutsättningar för en fruktsam och smidig process, både för ansökan och vägen fram till genomförandet.

Under oktober besökte representanter från Uppsala kommun, Region Uppsala, Knivsta kommun, Heby kommun och Tierps kommun litauiska Kaunas för att förstå evenenmanget och knyta band med arrangörerna. 

Läs mer om Kaunas, kulturhuvudstad 2022.

 

Redaktör och rådgivare knutna till projektet 

Veronica Hejdelind har anlitats som redaktör för Uppsalas ansökan om att bli europeisk kulturhuvudstad 2029. Hon är i grunden konstvetare och rör sig ofta i gränslandet mellan konst- och stadbyggnadsfrågor. Hon har arbetat som intendent på Nationalmuseum och publik chef på ArkDes och har lång erfarenhet av att av att leda produktioner för många olika målgrupper. Hon har även varit chef för Arwidssonstiftelsen och arbetat med att producera konferenser och moderera samtal.

Victoria Hejdelind och Chris Torch

Chris Torch är kulturpolitisk expert, curator och projektdesigner och knuten till projektet som rådgivare. Han grundade och ledde Intercult i Stockholm mellan 1996 och 2016 och initierade och ledde storskaliga europeiska projekt inom den ramen. Han har ingått i teamen bakom flera städer som har kandiderat till och vunnit titeln Europeisk kulturhuvudstad: Matera 2019, Rijeka 2020 och Timisoara 2021. För närvarande är han engagerad i ett långsiktigt europeiskt-afrikanskt utbytesprojekt, delvis finansierat av EU och internationella fotbollsförbundet UEFA.

Uppdaterad: