Ett kulturhuvudstadsår som involverar

Ett lyckat kulturhuvudstadsår ska beröra alla. I Uppsala bygger projektet på ett långsiktigt utbyte mellan kommun, region, universitet, kultursektor, näringsliv, civilsamhälle och medborgare.

Samskapande är en grundläggande del när vi arbetar med kulturhuvudstadsåret. Olika grupper engageras i olika faser. 

Forum 2029 - ett första dialogprojekt

Forum2029 var det första projektet för samskapande på vägen mot en ansökan. Syftet var att att engagera olika grupper av intressenter och sammanlagt deltog över 1000 personer.

Läs mer om Forum2029.  

Samtalet fortsätter

Konferensen Between the Lines 27 april 2022 samlade 400 deltagare på Uppsala konstmuseum. Här möttes privatpersoner, kulturarbetare, tjänstemän, arkitekter på teman om kultur och stadsbyggnad. 

28 januari 2023 - Between the Lines 2

Den 28 januari 2023 ägde den andra konferensen i serien Between the Lines rum på kulturhuset Leoparden. Diskussionen gick vidare föreläsningar, panelsamtal och inspiration. Stort tack till alla deltagare, i synnerhet gäster från Rijeka och Tartu. 

Konferens.png

Uppdaterad:

Andra sidor under: Ett kulturhuvudstadsår som involverar