Forum 2029 - ett samverkansprojekt

Ett lyckat kulturhuvudstadsår behöver bäras av hela staden och projektet bygger på ett nära utbyte mellan många olika parter. I början av projektet startades Forum2029, som involverade över 1000 personer.

För att ringa in de ämnen som behöver lyftas under 2029 inleddes en samskapandeprocess våren 2021. Över tusen personer deltog, från arkitekter och kulturverksamma till privatpersoner, akademiker och tjänstepersoner.

Processen inleddes med en enkät som följdes av en rad workshops. I april 2022 hölls konferensen Between the Lines på Uppsala konstmuseum.

Allt som har kommit fram hittills under processen går att se i sin helhet på https://www.forum2029.org/.

Resultaten och lärdomarna från dialogerna sammanfattades i fem rubriker. De beskriver hur deltagarna ser att vi behöver arbeta för att skapa ett relevant kulturhuvudstadsår där kultur spelar en huvudroll.

  • Mötas och skapa över gränser
  • Invånarna i centrum
  • För ett hållbart liv på ett hållbart sätt
  • Använda platser, material och lokaler på nya sätt
  • Framtidens sätt att leva och samverka
Uppdaterad: