Partnerskap och samarbeten

Uppsala kommun har sedan första stund bjudit in andra aktörer till samverkan om projektet. Synen på möjligheten till ett europeiskt kulturhuvudstadsår i Uppsala är positiv i hela regionen och viljan att medverka i processen är stor.

Region Uppsala har deltagit i arbetet från början och målet att Uppsala ska bli europeisk kulturhuvudstad är fastslaget i kulturplanen. Du hittar Region Uppsalas kulturplan här.  

Uppsala unversitet är en av Uppsalaregionens absolut viktaste aktörer och deltar aktivt i arbetet med Uppsala 2029. Sommaren 2022 undertecknade Uppsala kommun och Uppsala universitet ett strategiskt samarbetsavtal för perioden 2022-2024. Läs mer här.  

Om Uppsala blir europeisk kulturhuvudstad är målet att involvera mer än bara staden. Omlandet, landsbygden och övriga kommuner i länet kommer att delta i diskussioner och samverkan kring processen.  

En rad företag och organisationer verksamma inom kultur samt stads- och samhällsutveckling har visat intresse för att delta i arbetet med att försöka få det europeiska kulturhuvudstadsåret till Uppsala. 

Europeiska samarbeten

Det europeiska nätverket och europeiska samarbeten och utbyten är avgörande i arbetet. Möten och dialoger förs med tidigare, nuvarande och kommande europeiska kulturhuvudstäder som Aarhus, Umeå, Tartu, Oulu, Matera, Leeuwarden och Kaunas . 

Uppsala kommun är även aktiva medlemmar i Eurocities Culture Forum och Culture Next

Uppdaterad: