Sök kulturstöd med inriktning på 2029

Du som söker projektbidrag för kulturbidrag inför 2023–2024 kan göra det på temat Between the Lines – Europeisk kulturhuvudstad 2029.

För att göra det möjligt för Uppsalas förenings- och kulturliv att delta i arbetet som ska leda fram till det europeiska kulturhuvudstadsåret 2029 har kulturnämnden beslutat införa en särskild prioritering för bidrag. Den gäller projektbidragen för professionell kultur, amatörkultur och lokal kultur 2023–2024.

Läs mer och ansök här. 

 

9 september 2022