Stort intresse för projekt om kulturhuvudstadsåret

Perioden för att ansöka om ekonomiskt bidrag från kulturnämnden är över för året. En nyhet i årets utlysning var möjligheten att söka bidrag för projekt som bidrar till Uppsalas ambition att bli europeisk kulturhuvudstad 2029.

24 oktober 2022